HINNAKIRI 2017/2018 HOOAJAL

KEILA

Mudilased (nädalas 1x 45min) 18€/kuu

Showtants (nädalas 2x 60min) 35€/kuu

Showtants (nädalas 2x 90min) 45€/kuu

TALLINN

Cheerleading & Show, JÄRELKASV (nädalas 2x 60 min) 39€/kuu

Tantsumix (nädalas 1x 90 min) 32€/kuu

SAKU

Mudilased (nädalas 1x 45min) 18€/kuu

Showtants (nädalas 2x 60min) 29€/kuu

SAUE

mudilased (1x nädalas 45min) 18€/kuu

Showtants (2x nädalas 60min) 29€/kuu

*Treeningutest loobumise korral tuleb sellest teavitada ette vähemalt 1 kuu, mitteteavitamise korral tuleb kuutasud siiski tasuda.

*Osalustasu ei sõltu treeningute arvust, vaid on iga kuu täpselt ühesugune. See tähendab, et mõnel kuul toimub treeninguid rohkem ja mõnel kuul vähem (treeninguid toimub vähem korralistel koolivaheaegadel), kuid osalustasu ei muutu kuude lõikes vaid on ühesugune terve õppeaasta vältel.

*Osalustasu ei sisalda treeninglaagrite, varustuse, esinemiste ja võistlustega seotud kulusid.

*Diva Tantsustuudio treeningutes osalenud laste vanematel ei ole võimalik maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil tasutud kulusid, kuna Diva Tantsustuudio ei kvalifitseeru seaduse alusel selleks kohustatud asutuste alla.​

DIVA TANTSUSTUUDIO SISEKORRAEESKIRJAD

• Diva Tantsustuudio treeningutel osaleja järgib ning austab Diva Tantsustuudio sisekorraeeskirju, käitub viisakalt/hoolivalt oma stuudiokaaslaste ja treenerite suhtes ning hoiab stuudio ruume ja inventari (hoiab puhtust ning ei lõhu ega kahjusta stuudio inventari). Lõhutud või kahjustatud interjööri või inventari eest on Diva Tantsustuudiol õigus nõuda kahjutekitajalt või vastutavalt isikult (lapsevanem) kompensatsiooni.

• Osaleja või lapsevanem on kohustatud informeerima treenerit õpilase tervislikust olukorrast (nt. vigastused, haigused) enne treeningu algust, et hoida ära oht vigastuste tekkeks.
• Püüame enne treeningut olla juba kohal ja valmis vähemalt 5 minutit, et vältida hilinemist.
• Trennitegemiseks võta alati kaasa VAHETUSJALANÕUD.
• Osaleja on kohustatud hoidma heaperemehelikult treeneri poolt usaldatud kostüüme ja vara, tagades selle korrashoiu nii esindaja kui ka Osaleja poolt ning hüvitama või parandama Osaleja poolt süüliselt tekitatud kahju varale. Väga tähtis on, et kasutada antud kostüümid tuleb tagastada puhtalt ning korralikult ja samas kotis, millega need üle anti.
• Esinemisriiete kasutamisel tuleb tasuda kostüümi renditasu kuni 3,50 eurot ühe esinemise eest. Kostüüme on soovi korral võimalik ka välja osta. Väljaostu soovist tuleb teavitada grupi treenerit.
• Võistluste või esinemiste korral tuleb arvestada, et Hooaja jooksul võib lisanduda ühe uue esinemiskostüümi väljaostmise kohustus. Väljaostetud riided saab Osaleja endale.
• Diva Tantsustuudio jätab endale õiguse teha muudatusi tunniplaanis ja hinnakirjas.