Marit Miller

Treener
Tutvustus

Marit hakkas tantsuga tegelema viie aastaselt ning see sai lahutamatuks osaks tema elust ja isiksusest.
Marit on omandanud koreograafia bakalaureusekraadi, omab tantsuspetsialisti 6. taseme kutsetunnistust ning omandab koreograafia alal hetkel magistrikraadi.
Oma tantsualaseid teadmisi ja kogemusi annab Marit edasi nii täiskasvanutele, noortele ja ka lastele.

Marit Huvituv tantsimisest ja etenduskunstist laiemalt ning vahel satub ka isegi lavale tantsijana.